top of page

PERS

Persbericht - juni 2022

PERSUITNODIGING

Twee vliegen in een klap : Aquaponics kweekt vissen en teelt groenten in hetzelfde water 

Het Interreg-project Smart Aquaponics legt zich toe op aquaponics: een teeltmethode die aquacultuur (kweek van vissen of andere waterorganismen) combineert met hydrocultuur (grondloze teelt van groenten). Hoe werkt een aquaponicssysteem? Hoe bouw je er een? Wat zijn de valkuilen en kansen voor dit type stadslandbouw? 

 

De projectpartners stellen na drie jaar onderzoek de resultaten voor, en nodigen de pers graag uit.

Vrijdag 10 juni 2022

10.30 tot 16.00

Universiteit van Luik

Foyer Communal, place Arthur Lacroix, 5030 GEMBLOUX

 

Aquaponics, een groeiende sector 

Aquaponics combineert aquacultuur (kweek van vissen of andere waterorganismen) met hydrocultuur (grondloze teelt van groenten). Omdat het water rijk is aan uitwerpselen van vissen, fungeert het als voedingsbron voor de gewassen die erin geteeld worden. Op hun beurt filteren de planten het water waardoor het opnieuw kan worden gebruikt voor de viskweek.

 

Deze techniek laat toe om een lokaal, vers en hoogkwalitatief product te produceren op een beperkte oppervlakte in een stedelijke omgeving. In Europa kwam de aquaponicssector in 2018 in opmars. In Frankrijk zijn er al 22 professionele aquaponicsboerdeijen en staan er 23 projecten in de steigers. In België zijn er 13 professionele aquaponicsbedrijven in ontwikkeling.

 

Het project

Gedurende drie jaar hebben de Smart Aquaponics partners samengewerkt aan drie tools: een cursus voor het onderwijs en twee digitale applicaties. Een applicatie om een virtueel aquaponicssysteem te ontwerpen en de opbrengsten te simuleren en een applicatie om de werking van een aquaponicssysteem van op afstand te kunnen opvolgen via sensoren.

 

Het event

Neem deel aan het event en ontdek de projectresultaten verrijkt met getuigenissen, bezoeken, workshops en technische demonstraties. Ontmoet ook de verschillende actoren binnen deze sector. Het volledige programma vindt u via deze link.

Contact : 

Indien u als journalist geïnteresseerd bent in dit event, dan heten wij u hartelijk welkom. Vanaf 10 uur bent u welkom voor interviews; om 10.30 uur start het programma. Om logistieke redenen vragen we om uw aanwezigheid aan te kondigen bij coördinator van de Vlaamse cases, Charlotte Boeckaert, via cb@vlakwa.be of +32 14 33 50 06.

Documents :

Interviews 

Persbericht 2020

Smart Aquaponics: stimuleer lokale productie en voedselautonomie dankzij een app!

In de huidige context van veerkracht is het meer dan ooit een kwestie van herdenken van de manier waarop we consumeren, maar ook van het produceren van kwalitatief hoogstaand en duurzaam voedsel. Met dit in gedachten en na twee jaar onderzoek heeft de C-RAU (Urban Agriculture Research Centre in Gembloux Agro-Bio Tech ULiège) zojuist een computermodel voltooid dat aquaponics-systemen simuleert. Deze maken het mogelijk om groenten en vis op één plek te produceren. Dit model is de basis van een even slimme als innovatieve toepassing: Smart Aquaponics. Dankzij deze app wordt het mogelijk om te leren over goede aquaponics-praktijken, terwijl je plezier hebt. Of hoe wetenschap en games elkaar ontmoeten.

In de geest van "serious gaming" stelt deze applicatie je in staat om opnieuw verbinding te maken met een kweektechniek die hernieuwde interesse ervaart: aquaponics. Al in gebruik ten tijde van de Azteken, is het tegenwoordig een integraal onderdeel van stadslandbouw. Bodemloze cultuur met veel voordelen, aquaponics wordt toegankelijk voor zoveel mogelijk mensen, van particulieren tot bedrijven, waaronder horeca, scholen en zelfs verenigingen.  

"In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is aquaponics niet beperkt tot het voeren van vissen en tuinieren. Het gaat om het creëren van een echt ecosysteem 'van wieg tot wieg' en dit te laten duren. Met onze applicatie kunnen we de technische aspecten van dit productiemodel, gebaseerd op op wetenschappelijke observaties. De aanpak is even gebruiksvriendelijk als leuk: Smart Aquaponics is een beetje 'in een Tamagotchi-geest' ontworpen ", legt Prof. Haïssam Jijakli, oprichter van C -RAU, bij Gembloux Agro-Bio Tech ULiège, uit, en coördinator van het Smart Aquaponics-project.

Smart Aquaponics verwijst naar zowel het project dat sinds 2018 door Europa wordt gefinancierd als de interactieve applicatie zelf, die binnenkort beschikbaar zal zijn voor gebruikers. In vergelijking met  aquaponics-modellen die tot nu toe bestaan, het systeem dat in het voorjaar van 2020 bij C-RAU is ontwikkeld, is modulair, toegankelijk en repliceerbaar. Smart Aquaponics is ook een participatief en evoluerend hulpmiddel: het wordt in de loop van de tijd verrijkt door feedback te integreren. Met andere woorden, hoe meer de gebruikersgemeenschap groeit, hoe nauwkeuriger de app wordt. Dit kleine systeem kan ook worden geprofessionaliseerd, tot de oprichting van een aquaponics-boerderij. Zoals die er al zijn bij ons bijvoorbeeld in de Ferme Abattoir in Anderlecht (BIGH). Sommige middelbare scholen, zoals het PTI (Provinciaal Technisch Instituut), in Kortrijk, of het Don Bosco Instituut, in Sint-Lambrechts-Woluwe, die al een aquaponics-systeem hebben, overwegen de integratie van Smart-technologie Aquaponics.

Smart Aquaponics is zowel een hulpmiddel voor monitoring, besluitvorming als training en zou tegen de herfst de eerste aquaponics-systemen moeten uitrusten. Workshops over dit thema kunnen dus gegeven worden in scholen, non-profit organisaties en andere gemeenschapsstructuren. Dit om synergieën te creëren en tegelijkertijd teelttechnieken vol potentie te (her)introduceren.

Persbericht 2018

Europa mobiliseert 2 miljoen euro om aquaponics te ontwikkelen

Gembloux Agro-Bio Tech / ULiège coördineert het Interreg Smart Aquaponics-project dat digitale tools en online trainingen voor aquaponics ontwikkelt.

Aquaponics is een erkende ecologische techniek voor de gecombineerde productie van groenten en vis. Expertise is uitgekristalliseerd in het Frans-Belgische bekken, maar wordt geconfronteerd met uitdagingen die inherent zijn aan de nieuwigheid: het gebrek aan opleiding en hulpmiddelen die voor iedereen toegankelijk zijn. Om deze obstakels te helpen wegnemen, hebben middelbare en hogere scholen en universiteiten het Smart Aquaponics-project in het leven geroepen. Dit grensoverschrijdende samenwerkingsproject van Interreg wordt ondersteund door Europese fondsen voor regionale ontwikkeling. Het heeft tot doel de ontwikkeling van aquaponics onder individuen, gemeenschappen en professionals te bevorderen door middel van online training en digitale controletools. De faculteit Gembloux Agro-Bio Tech aan de Universiteit van Luik, een pionier in Europa voor het onderzoek en de ontwikkeling van innovatieve stadslandbouwtechnologieën, coördineert het Smart Aquaponics-project, dat officieel gelanceerd werd op 20 september in Lille.

Aquaponics is een intrinsiek duurzame techniek: water verrijkt met visuitwerpselen wordt gebruikt om planten te voeden; water gefilterd door planten kan worden teruggevoerd naar viswater. In vergelijking met conventionele systemen maakt aquaponics het mogelijk om de vraag naar water, de hoeveelheid vis die in de natuur wordt uitgescheiden en de vraag naar synthetische meststoffen voor groenten te verminderen. Aquaponics maakt ook voedselproductie mogelijk in normaal ongeschikte omgevingen: vervuilde bodems, stedelijke omgevingen of droge gebieden. De gelijktijdige aanwezigheid van vis en groenten in hetzelfde systeem betekent dat er geen pesticiden of antibiotica worden gebruikt. Aquaponics maakt het dus mogelijk om verse groenten en vis aan te bieden en tegelijkertijd de ecologische impact aanzienlijk te verminderen.

Aquaponics is een zich snel ontwikkelende sector op mondiaal niveau. België en Frankrijk dragen daar volop aan bij. We vinden systemen bij individuen, in scholen (PTI in Kortrijk, Odisee), stedelijke gemeenschappen (Tast'in Five), universiteiten (ULiège, Yncréa) maar ook kleinschalige professionele systemen, in winkels en restaurants, op stadsboerderijschaal , het bedrijf BIGH in Abattoirs d'Anderlecht (0,2 ha) maar binnenkort ook op industriële schaal bij aqua4C (Kruishoutem) of Tomato Master (20 ha in Deinze).

Smart Aquaponics is een project van Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen met als doel de ontwikkeling en adoptie van aquaponics te bevorderen. Het project stelt voor om de obstakels weg te nemen die de inzet van aquaponics in de weg staan, namelijk het gebrek aan opleiding, expertise en technische hulpmiddelen. In de praktijk ontwikkelt Smart Aquaponics een reeks verbonden tools.

bottom of page