top of page

PROJECT

projet

Smart Aquaponics is een grensoverschrijdend samenwerkingsproject binnen het Interreg Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen programma met als doel om  intelligente beheertools te ontwikkelen voor aquaponics systemen die worden gebruikt door professionals, door stedelijke gemeenschappen en voor opleiding.

Hoofddoel

Bevorderen van de integratie

van aquaponics in het grensoverschrijdende economische weefsel

Doelgroepen

Organisaties, professionals en opleidingsinstellingen (middelbaar, hoger en universitair)

Projectduur

Het project duurt

vier en een half jaar:

van 1 januari 2018

tot 30 juni 2022

Totaal budget

Het totale budget is

€ 1.946.520,89

(waarvan € 973.260,42 gefinancierd door EFRO)

Specifieke doelen

Een educatief spel in de vorm van een applicatie en een bijhorende theoretische handleiding

Smart Aquaponics biedt online trainingen aan in de vorm van een educatief spel (serious gaming).  Met het spel kan de gebruiker virtuele aquaponics systemen van verschillende complexiteit manipuleren en een rijke verscheidenheid aan situaties ervaren. Het spel bevat zowel de praktische aspecten als de noties van biologie die nodig zijn voor het ontwerp en de werking van een aquaponics systeem. De theoretische handletiding legt het concept van aquaponics in detail uit. Het bevat zowel technische en wetenschappelijke elementen die het mogelijk maken om  een aquaponics systeem te begrijpen, te ontwerpen en te beheren.

Een model om virtuele aquaponics systemen te ontwerpen en te simuleren

Met de aquaponics-systeemsimulator kan de gebruiker virtuele aquaponics systemen samenstellen, teeltplannen voorstellen en simulaties uitvoeren. De simulaties schatten de productiviteit, evenals de chemische en energiecomponenten van het systeem. De simulator kan daarom worden gebruikt als hulpmiddel bij het ontwerpen van een aquaponics systeem, maar ook om verschillende scenario's voor systeembeheer te testen. Deze tool is bedoeld om zich aan te passen aan een maximum aan aquaponics systemen.

Aangesloten sensoren om de status van het systeem in realtime te monitoren

De monitoringstool heeft twee aspecten. Ten eerste biedt Smart Aquaponics een GSM-interface die het mogelijk maakt om vanop afstand de status van het systeem te volgen, waarschuwingen te genereren, toegang te krijgen tot oude gegevens en simulaties uit te voeren om te anticiperen op de evolutie van het systeem. Deze monitoring gebeurt op basis van aangesloten sensoren (pH, EC, t°, peilen, waterstromen, enz.). De applicatie kan voor verschillende soorten sensoren worden gebruikt, ofwel voor commercieel beschikbare sensoren , ofwel voor een goedkoerp monitoringssysteem ontwikkeld door de partner Howest.

MISSIES EN WAARDEN

Missions et valeurs

Context

De grensregio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen

Vanwege de zeer hoge verstedelijking, tot 93%, is de grensoverschrijdende regio Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen onderhevig aan massale dagelijkse stromen van landbouwproducten, water en energie uit conventionele landbouwproductiesystemen (42 tot 67% van het grondgebied). Deze systemen genereren grote hoeveelheden CO2, afvalwater en ander afval.

Sectoren

De groene sector

De agrarische sector

R&D-netwerken

Om op deze problemen in te spelen, is het de bedoeling om de overdracht en verspreiding van goede praktijken in de groene sector in het algemeen, en meer specifiek in de landbouwsector, te vergroten.

Hiervoor is het nodig om grensoverschrijdende onderzoeks- en innovatienetwerken te structureren.

Missies

Ijveren voor voedselzekerheid en het milieu

De belangrijkste missies van het project zijn:

  • voedselzekerheid verbeteren;

  • ecologische, economische en sociale voordelen bevorderen;

  • vraagstukken op het gebied van waterbeheer op te lossen.

Waarden

Samenwerking, innovatie en concurrentievermogen

Het project is gebaseerd op de waarden van intersectorale samenwerking om de innovatie en het concurrentievermogen van grensoverschrijdende bedrijven, die partners in het project zijn, te stimuleren, en meer in het algemeen om actoren op het gebied van professionele en stadslandbouw te ondersteunen en te stimuleren.

bottom of page