top of page

SENSOREN OM TE MONITOREN

Met de systeemmonitoringstool van aquaponics kan de gebruiker de toestand van het systeem volgen, maar ook anticiperen op mogelijke problemen. Deze monitoring gebeurt op basis van aangesloten sensoren (pH, temperatuur, NH4, waterpeilsonde, enz.) en is geschikt voor amateursystemen en kleine commerciële constructies. De bijzonderheid van dit monitoringsysteem is dat het gebaseerd is op een dynamisch model dat, door de evolutie van de parameters te volgen, in staat is om de staat van het systeem te voorspellen .


Dit dynamische model is gekoppeld aan een data-acquisitieketen die gegevens verzamelt van verschillende aquaponics-systemen. Deze gegevens interageren met het computermodel. De data-acquisitieketen bestaat uit (i) alle sensoren die zijn geïnstalleerd in de aquaponics-systemen, (ii) sensoren die verbonden zijn met de cloud en (iii) de gegevens die worden beheerd in de cloud. Net als het model is de data-acquisitieketen aangepast aan de verschillende systemen. Een aquaponics-systeem dat wordt beheerd door een stedelijke organisatie heeft bijvoorbeeld niet dezelfde behoeften op het gebied van precisie en aantal sensoren als een professioneel systeem. De selectie van sensoren werd uitgevoerd door Howest, de draadloze verbinding van de sensoren met de cloud door Vigo Universal en het databeheer in de cloud door Junia.

Documents :

infobrochure Smart Aquaponics - Monitoring

In deze brochure wordt kort beschreven:

  • Aquaponics en de evolutie naar Smart Aquaponics

  • Een data aggregator

  • Soorten sensoren en data aggregatoren

  • de universele printplaat die door iedereen kan worden gebruikt om de sensoren te installeren

bottom of page