top of page

CLOSING EVENT

10 juni 2022

Locatie - Foyer Communal, place Arthur Lacroix - 5030 Gembloux

cloture.jpg

Programma

 

10:00 - Ontvangst met koffie

​​

10:30-11:45 - Plenaire sessie  

  • Het Smart Aquaponics project - Haisam Jijakli (ULiège)

  • Smart Aquaponics aanleren - Nick Pannecoucque (PTI)

  • Het wiskundig model Smart Aquaponics - Benoit Stalport (ULiège)

  • Lage kost sensoren, data- captatie en data aggregatie - Jurgen Van Ryckeghem (Howest)  

  • Monitoringsapplicatie voor op de SmartPhone - Christophe Hermans (Vigo Universal)  

  • Het Waals Platform voor Innovatieve Systemen in Landbouw en Stedelijke Biodiversiteit (WASABI) - door Haisam Jijakli (ULiège)  

11:45 - Bezoek aan de stadslandbouwactiviteiten van het WASABI platform (in subgroepen)

13:15 - Lunch & Networking 

14:00-15:30 - Workshops naar keuze  

Hoe de ontwikkeling van aquaponics en daktuinen in Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen faciliteren?

We nodigen belanghebbenden op het gebied van ruimtelijke ordening, publieke en private ontwikkelaars, administraties die verantwoordelijk zijn voor planning en stedelijke projecten, uit om de obstakels voor de ontwikkeling van aquaponics en dakboerderijen te delen en om uit te wisselen om samen de nodige hefbomen te vinden.

Panelleden: ​

- Haissam Jijakli, ULiège, Wallonië (moderator en GROOF-project)

- Guillaume Dekoninck, l’Echo-Village, Rijsel

- Ine Petry, INAGRO, West Vlaanderen - Agrotopia

- Camille Herben, Green Surf, Wallonië en Brussel

Hands on uittesten van de Smart Aquaponics tools: simulatie en monitoring

Wij nodigen professionele aquaponisten of projectontwikkelaars uit om 2 prototype tools uit te testen die door de Smart Aquaponics partners werden ontwikkeld:  

- Hoe het Smart Aquaponics model gebruiken om aquaponics systemen te simuleren - Benoit Stalport (ULiège)  

- De monitoringsapplicatie voor op de Smart - Christophe Hermans (Vigo Universal)  

15.30 - Drink & Networking  

Le projet Smart Aquaponics (Haissam Jijakli, ULiège)

Documentatie :

Smart Aquaponics aanleren (Nick Pannecoucque, PTI)

Development of the Smart Aquaponics Model (Benoit Stalport, ULiège)

Lage kost sensoren, data- captatie en data aggregatie (Jurgen Van Ryckeghem, Howest)  

L'application de monitoring sur SmartPhone (Christophe Hermans, Vigo Universal) 

La plate-forme WAllonne de Systèmes innovants en Agriculture et BIodiversité urbaine (WASABI) (Haissam Jijakli, ULiège) 

Workshop 1 - Comment faciliter le développement de l'aquaponie et des fermes en toiture en France, Wallonie et Flandre ? 

Workshop 2 - Prise en main des outils Smart Aquaponics : simulation et monitoring 

In foto's:

bottom of page